Vi är ScandFibre

ScandFibre är Sveriges största logistikföretag för järnvägstransporter åt skogsindustrin. ScandFibre största användare är BillerudKorsnäs AB, SmurfitKappa Kraftliner AB och Mondi Dynäs AB. Användarna anlitar ScandFibre för att samlat och miljövänligt sköta transporter med järnväg från deras pappersbruk i Sverige till terminaler i Europa. Läs mer >>

Destinationer och terminaler

Se våra destinationer enkelt förklarade på en karta. Vi har leveranser till 50 terminaler i 10 länder. Vi kör systemtåg för våra användares produkter till Europa. Det betyder att vi har lediga returplatser till Sverige. Returvagnarna utnyttjas bland annat av dagligvaruhandeln och verkstadsindustrin.   Läs mer >>

Min ScandFibre-bokning

Vår onlinesökning ger dig information om status för din vagn och hur den i realtid förflyttar sig i ScandFibres transportsystem.

Följ ditt vagnsnummer
Sök >>
My SFL >>