Järnvägsdagen nov 2013

Denna konferens arrangerades av branschföreningen Tågoperatörerna och SwedTrain. Aktörer med inflytande över samhällsplanering och infrastruktur möttes och debatterade. ScandFibre höll ett föredrag ”Järnvägens potential ur kundens perspektiv”.

Jvg dagen Mats Erkén, ScandFibre v005