Exportindustrins behov av tillförlitliga leveranser

Föredrag på Baltic-Linkdagen, 19 mars, 2014.

Baltic Link 2014-03-19 Mats Erkén ScandFibre v002