P4 Örebro 2016-08-25

Intervju med Mats Erkén angående svenska järnvägsnätet och dess kapacitet. -”Örebroföretagare kritiserar gammalt tågsystem”