Affärsidé, vision & värdegrund

 

 

 

Affärsidé

ScandFibre ska tillhandahålla marknadens mest effektiva logistiksystem med järnväg för skogsindustriprodukter genom att samordna stora volymer hos användarna, tillhandahålla logistikkompetens och optimera systemet med returfrakter.

Vision

Vi ska vara Skandinaviens bästa och effektivaste logistikpartner för transporter av skogsindustriprodukter på järnväg, och överträffa användarnas förväntningar vad gäller kostnader och leveransservice.

Värdegrund

– Proaktivitet
– Tillförlitlighet
– Lagarbete
– Hög kvalitet
– Ständiga förbättringar
– Kostnadsmedvetenhet