Sedan lång tid tillbaka har Bergslagsbanan och Väster om Vänern pekats ut för Nyare Svensk Standard för både knubbigare och längre och tyngre tåg (LTT).

Lördag den 7 december kring 23-tiden avgick ett längre demonstrationståg med 25 vagnar istället för 18 vagnar från Grums till Sävenäs. Tåget drogs av två RC lok och var strax under 730m och vägde strax under 2 300t.

Att tåget var kortare än 730m och inte 750m beror på att de Nya bromstabellerna ännu inte införts.

Demonstrationen gjordes i samverkan med Trafikverkets kapacitetsplanering och trafikledning,
Green Cargo och BillerudKorsnäs Gruvön i de två noderna.

I november 2021 beräknas ombyggnationen på Grums driftsplats, tillsammans med fler uppställningsspår på Gruvöns bruk, vara klar. Målet är att så snart som möjligt kunna köra dagliga långa och tunga tåg Grums-Sävenäs eller hela vägen ut terminal även om det sker stegvis.

Mindre hinder och brister på Trafikverkets anläggningar beräknas kunna identifieras och elimineras så snart som möjligt, och dessutom öppna för fler än ett dagligt långt och tungt tåg Väster om Vänern genom att tidigarelägga någon mötesspårförlängning på ett lämpligt ställe,
på redan avsatt järnvägsmark, där genomförandet kan ske snabbt.

Read our latest newsletter about a new feature in SFLmobile.
click on the link to open the newsletter.
SFLmobile – Newsletter

See our video or search for “ScandFibre – My wagons” on youtube.

Want to see more videos from SFLmobile, go to:
ScandFibre Youtube channel

Sedan 2004 har det varit känt att godstågens största tillåtna hastighet (sth) kan ökas med i huvudsak administrativa åtgärder, utan att påverka säkerheten. Efter djupa utredningar och praktiska tester ser det nu äntligen ut som att det kan bli verklighet. De sista testerna skedde med SFL tåg natten den 24 maj varvid man körde fram och tillbaka och verifierade på avstängd bana dem teoretiska beräkningar i praktiken.
Resultatet av testerna och utredningarna visar att det är säkert att höja den största tillåtna hastigheten för nästan alla godståg till 120 km/h. Lokförarna har helhjärtat ställt sig bakom förändringsförslagen.
 
hastN1X7V2

Förändringar

  • Idag antar regelverket att det alltid är lövhalka.
  • I framtiden får lokföraren själv avgöra om det är lövhalka och kan därför bromsa hårdare.
  • Idag har lokföraren 8-13 sekunder (beroende på hur fort hen kör) på sig för att börja bromsa vid rödljus innan säkerhetssystemet tar över.
  • I framtiden har lokföraren 3-4 sekunder på sig innan säkerhetssystemet tar över.

 

Effekter

  • Gångtiden reduceras med 8-12% och bankapacitet frigörs.
  • Hastighetsspridningen mellan godståg och persontåg reduceras och delvis elimineras så att betydande bankapacitet frigörs på Södra Stambanan.
  • Behovet av fler förbigångsspår för 750 m på Södra Stambanan reduceras kraftigt.

 

Samhällsekonomisk lönsamhet

  • Extremt lönsamt

 

Nästa steg

  • Målet är att använda sig av den nya metodiken för tåglägesplaneringen inför T20.
  • Alternativt kommer man kunna köra godståg med samma hastighet som idag, dock längre och tyngre än idag.

 

Läs mer om dessa ”lågt hängande frukter” på Green Cargos blogg.
 

MiljöprisÖrebroGalan2018_liten -“Med en drivkraft och stort engagemang har ScandFibre tagit en ledande roll i utvecklingen mot ett hållbart transportsystem.”

Intervju med Mats Erkén angående svenska järnvägsnätet och dess kapacitet.
-“Örebroföretagare kritiserar gammalt tågsystem”

– “Med deras engagemang för att lyfta branschen och arbeta aktivt för att förbättra järnvägens förutsättningar bevisar de samtidigt att godstransport via tåg är ett hållbart och ekonomiskt alternativ”

ScandFibre Logistics AB är ett transport- och logistikbolag som är specialiserat på järnvägstransporter för svensk skogsindustri. ScandFibre har ett internationellt järnvägsbaserat logistiksystem kallat Rail11. Genom god branschkännedom och välutvecklad logistik erbjuder ScandFibre kostnadseffektiva och miljövänliga järnvägslösningar för storskalig export av papper/kartong. Företaget erbjuder även andra delar av svensk industri att använda systemet för retur- och importvolymer. Företaget har 35 anställda och en omsättning på cirka 950 Mkr. Huvudkontoret är placerat i Örebro.

BillerudKorsnäs AB, som idag äger 40% av ScandFibre Logistics AB, har idag informerat att man ingått avtal med övriga ägare (Mondi Dynäs AB, Smurfit Kappa Piteå AB och Holmen AB) om att överta 100% av aktierna i bolaget. BillerudKorsnäs är största användare av Rail11, företaget har aviserat ökad produktionskapacitet i Sverige och använder miljövänlig järnväg som främsta transportmedel. För att säkerställa fortsatt drift och långsiktig utveckling av ScandFibre har BillerudKorsnäs därför nu avtalat med övriga tre nuvarande ägare att överta samtliga aktier i bolaget.

I samband med ägarförändringen har kontrakt förberetts för fortsatta transporter på järnväg för perioden 2017-2019. Inom kort avses avtal tecknas med ett flertal internationella tågoperatörer. Ett nytt ytterligare förbättrat tågsystem Rail17 startar därför 2017. Samtliga nuvarande ägare har erbjudits att fortsätta använda ScandFibre Logistics tjänster under Rail17. Mondi Dynäs AB och Smurfit Kappa Piteå AB har undertecknat avtal att man fortsätter med sina järnvägstransporter precis som idag med ScandFibre Logistics AB. Båda företagen stöder BillerudKorsnäs ambition att ytterligare utveckla ScandFibre Logistics AB.

Ägarförändringen kräver godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. BillerudKorsnäs kommer att tillträda aktierna och ta över bolaget när sådant godkännande har lämnats. Preliminärt beräknas tillträde att ske mitten på april 2016.

2016-02-17
Mats Erkén, VD
Mats.erken@scandfibre.se
+46-70-343 0605