Read our latest newsletter about a new feature in SFLmobile.
click on the link to open the newsletter.
SFLmobile – Newsletter

See our video or search for “ScandFibre – My wagons” on youtube.

Want to see more videos from SFLmobile, go to:
ScandFibre Youtube channel

ScandFibre Logistics AB är ett transport- och logistikbolag som är specialiserat på järnvägstransporter för svensk skogsindustri. ScandFibre har ett internationellt järnvägsbaserat logistiksystem kallat Rail11. Genom god branschkännedom och välutvecklad logistik erbjuder ScandFibre kostnadseffektiva och miljövänliga järnvägslösningar för storskalig export av papper/kartong. Företaget erbjuder även andra delar av svensk industri att använda systemet för retur- och importvolymer. Företaget har 35 anställda och en omsättning på cirka 950 Mkr. Huvudkontoret är placerat i Örebro.

BillerudKorsnäs AB, som idag äger 40% av ScandFibre Logistics AB, har idag informerat att man ingått avtal med övriga ägare (Mondi Dynäs AB, Smurfit Kappa Piteå AB och Holmen AB) om att överta 100% av aktierna i bolaget. BillerudKorsnäs är största användare av Rail11, företaget har aviserat ökad produktionskapacitet i Sverige och använder miljövänlig järnväg som främsta transportmedel. För att säkerställa fortsatt drift och långsiktig utveckling av ScandFibre har BillerudKorsnäs därför nu avtalat med övriga tre nuvarande ägare att överta samtliga aktier i bolaget.

I samband med ägarförändringen har kontrakt förberetts för fortsatta transporter på järnväg för perioden 2017-2019. Inom kort avses avtal tecknas med ett flertal internationella tågoperatörer. Ett nytt ytterligare förbättrat tågsystem Rail17 startar därför 2017. Samtliga nuvarande ägare har erbjudits att fortsätta använda ScandFibre Logistics tjänster under Rail17. Mondi Dynäs AB och Smurfit Kappa Piteå AB har undertecknat avtal att man fortsätter med sina järnvägstransporter precis som idag med ScandFibre Logistics AB. Båda företagen stöder BillerudKorsnäs ambition att ytterligare utveckla ScandFibre Logistics AB.

Ägarförändringen kräver godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. BillerudKorsnäs kommer att tillträda aktierna och ta över bolaget när sådant godkännande har lämnats. Preliminärt beräknas tillträde att ske mitten på april 2016.

2016-02-17
Mats Erkén, VD
Mats.erken@scandfibre.se
+46-70-343 0605