– “Med deras engagemang för att lyfta branschen och arbeta aktivt för att förbättra järnvägens förutsättningar bevisar de samtidigt att godstransport via tåg är ett hållbart och ekonomiskt alternativ”