Intervju med Mats Erkén angående svenska järnvägsnätet och dess kapacitet.
-“Örebroföretagare kritiserar gammalt tågsystem”