Sedan 2004 har det varit känt att godstågens största tillåtna hastighet (sth) kan ökas med i huvudsak administrativa åtgärder, utan att påverka säkerheten. Efter djupa utredningar och praktiska tester ser det nu äntligen ut som att det kan bli verklighet. De sista testerna skedde med SFL tåg natten den 24 maj varvid man körde fram och tillbaka och verifierade på avstängd bana dem teoretiska beräkningar i praktiken.
Resultatet av testerna och utredningarna visar att det är säkert att höja den största tillåtna hastigheten för nästan alla godståg till 120 km/h. Lokförarna har helhjärtat ställt sig bakom förändringsförslagen.
 
hastN1X7V2

Förändringar

  • Idag antar regelverket att det alltid är lövhalka.
  • I framtiden får lokföraren själv avgöra om det är lövhalka och kan därför bromsa hårdare.
  • Idag har lokföraren 8-13 sekunder (beroende på hur fort hen kör) på sig för att börja bromsa vid rödljus innan säkerhetssystemet tar över.
  • I framtiden har lokföraren 3-4 sekunder på sig innan säkerhetssystemet tar över.

 

Effekter

  • Gångtiden reduceras med 8-12% och bankapacitet frigörs.
  • Hastighetsspridningen mellan godståg och persontåg reduceras och delvis elimineras så att betydande bankapacitet frigörs på Södra Stambanan.
  • Behovet av fler förbigångsspår för 750 m på Södra Stambanan reduceras kraftigt.

 

Samhällsekonomisk lönsamhet

  • Extremt lönsamt

 

Nästa steg

  • Målet är att använda sig av den nya metodiken för tåglägesplaneringen inför T20.
  • Alternativt kommer man kunna köra godståg med samma hastighet som idag, dock längre och tyngre än idag.

 

Läs mer om dessa ”lågt hängande frukter” på Green Cargos blogg.