Sedan lång tid tillbaka har Bergslagsbanan och Väster om Vänern pekats ut för Nyare Svensk Standard för både knubbigare och längre och tyngre tåg (LTT).

Lördag den 7 december kring 23-tiden avgick ett längre demonstrationståg med 25 vagnar istället för 18 vagnar från Grums till Sävenäs. Tåget drogs av två RC lok och var strax under 730m och vägde strax under 2 300t.

Att tåget var kortare än 730m och inte 750m beror på att de Nya bromstabellerna ännu inte införts.

Demonstrationen gjordes i samverkan med Trafikverkets kapacitetsplanering och trafikledning,
Green Cargo och BillerudKorsnäs Gruvön i de två noderna.

I november 2021 beräknas ombyggnationen på Grums driftsplats, tillsammans med fler uppställningsspår på Gruvöns bruk, vara klar. Målet är att så snart som möjligt kunna köra dagliga långa och tunga tåg Grums-Sävenäs eller hela vägen ut terminal även om det sker stegvis.

Mindre hinder och brister på Trafikverkets anläggningar beräknas kunna identifieras och elimineras så snart som möjligt, och dessutom öppna för fler än ett dagligt långt och tungt tåg Väster om Vänern genom att tidigarelägga någon mötesspårförlängning på ett lämpligt ställe,
på redan avsatt järnvägsmark, där genomförandet kan ske snabbt.