CFO

Som CFO på ScandFibre Logistics får du en roll med stora möjligheter att påverka företaget och dess utveckling framåt. Du leder ekonomifunktionen som idag består av redovisningsansvarig, ekonom samt controller. Som CFO är du en viktig del i företagets ledningsgrupp. Läs mer

 

VP/chef Rail Logistics (RLS)

Som ansvarig for RLS ansvarar Du för företagets framtida affärsutveckling och projektverksamhet inom järnvägslogistik.
Du är medlem i företagets ledningsgrupp och har frekventa kontakter inom branschen och med våra ägare. Leda avdelningens arbete som består av ca 5 personer.
Medverka till att göra ScandFibre Logistics till branschledande inom järnvägslogistik. Vara projektledare för våra största projekt. Bidra till att ScandFibre uppfattas som ett professionellt företag inom alla områden, inkl ledarskap och miljövänlighet. Läs mer

 

Säkerhetsansvarig – godstransporter järnväg

Som säkerhetsansvarig på ScandFibre Logistics AB är Du drivande att utveckla säkra transportlösningar för vår godstrafik på järnväg. Läs mer