Rail17-systemet

 

På ScandFibre har vi gjort en sammanlänkning av våra leverantörers transportsystem i Sverige och Europa. Transportlösningen har utgått från våra användares behov och syfte att möta kraven på garanterad helhetslösning av transporten. Hänsyn har tagits till volym, tidskrav, geografi och kvalitetskrav. Till det levererar vi även ett konkurrenskraftigt pris. Den här logistiklösningen går under namnet Rail17 och är uteslutande tågtransporter, vilket är ett miljövänligt transportalternativ. Systemet erbjuder garanterad kapacitet för transporter av stora volymer mellan fasta punkter. Rail17 transporterar från Sverige söderut för användarnas volymer. Retursträckan säljs till andra aktörer än våra användare för transporter till Skandinavien.

 

 

 

Rail17 är ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet är uppbyggt med stora transportvolymer av pappersprodukter från Skandinavien. Ett avancerat IT-system bevakar kontinuerligt leveranserna. För att optimera systemet utnyttjas det för returtransporter från Europa tillbaka till Sverige.