Användare

ScandFibre är sedan februari 2016 helägt av BillerudKorsnäs AB.

Våra största användare för sydgående transporter är BillerudKorsnäs AB, Smurfit Kappa Kraftliner AB och Mondi Dynäs AB. Alla användare är verksamma inom internationell skogsindustri och är noterade på aktiemarknader i Stockholm och övriga Europa.

Användarna har uttryckt en önskan om att långsiktigt stärka sin andel av järnvägstransporter och har upprättat ett avtal med ScandFibre för det.


Besök webbplats


Besök webbplats


Besök webbplats