Tjänster

Proaktivitet är vår ledstjärna. All logistik kräver förutsägbarhet och stabilitet i en varierande omvärld. Genom att proaktivt kommunicera med våra användare håller vi dem informerade om eventuella avvikelser vilket säkerställer leveranser som lever upp till ställda krav.

I vår bastjänst ingår:
– Järnvägstransport inklusive systemvagn från bruk till bestämda mål i Europa
– Bevakning och styrning av transporterna
– Möjlighet att boka på ETA och ansvara för eventuella korrigerade åtgärder
– Avgångs- och ankomstavisering
– Tullhantering

Vi handhar även returförsäljning, och logistiktjänster enligt följande:
– Uppföljning och systemoptimering
– Förslag på effektiviseringar, t.ex. terminaler
– Kvalitetsuppföljning

Till det utvecklar vi kontinuerligt vårt logistiksystem för att ständigt förbättra servicen för våra användare. Vi arbetar med ett unikt S-flow-system där du kan söka och följa din transports läge just då. Det betyder att du dagligen kan få en uppdatering om var din frakt befinner sig. Det här är en viktig del för att kunna planera och snabbt korrigera eventuella hinder i transportordningen.