Affärsidé, vision och värdegrund

Affärsidé

ScandFibre Logistics (SFL) ska tillhandahålla marknadens mest effektiva och hållbara logistiksystem (Rail17) med järnväg för skogsindustriprodukter genom att samordna stora volymer hos Användarna, tillhandahålla logistikkompetens och optimera systemet med returfrakter.

Vision

Vi skall vara Skandinaviens bästa och mest effektiva logistikpartner för transporter av skogsindustrins färdiga produkter på järnväg, och överträffa Användarnas förväntningar vad gäller säkerhet, leveransservice, kostnader och proaktivitet.

Värdegrund

– Proaktivitet
– Hållbarhet
– Tillförlitlighet
– Lagarbete
– Hög kvalitet
– Ständiga förbättringar
– Kostnadsmedvetenhet