Företaget

ScandFibre är ett transport- och logistikbolag. Vi är specialiserade på järnvägstransporter för skandinavisk skogsindustri. ScandFibre har ett järnvägsbaserat logistiksystem som går under namnet Rail22. Huvudsyfte med Rail22 är att erbjuda högkvalitativa, stabila och kostnadseffektiva järnvägstransporter av skogsindustriprodukter från användarnas anläggningar i Skandinavien till terminaler och hamnar i Sverige och övriga Europa.

I första hand sköter vi transporten åt våra största användare, BillerudKorsnäs AB, Smurfit Kappa Kraftliner AB och Mondi Dynäs AB. För att öka utnyttjandegraden och därmed effektiviteten i systemet erbjuds även transporter av returgods från stora delar av Europa.Genom god branschkännedom och välutvecklad logistik erbjuder ScandFibre kostnadseffektiva och miljövänliga järnvägslösningar för svensk skogsindustri. I vårt dagliga arbete ingår att utveckla och att hela tiden förbättra transport- och logistiktjänsterna.

ScandFibre har ett unikt IT-system som styr och följer upp alla transport- och affärshändelser inom Rail22. Systemet har väl utvecklade EDI-gränssnitt mot både användare och leverantörer och from 2017 har installeras GPS-sändare och RFID-taggar på samtliga vagnar i systemet. Företaget har 25 anställda och en omsättning på cirka 1000 mSEK. Huvudkontoret är strategiskt placerat, centralt i Sverige i Örebro.