Inlägg av admin

Test av längre godståg till Göteborg

Sedan lång tid tillbaka har Bergslagsbanan och Väster om Vänern pekats ut för Nyare Svensk Standard för både knubbigare och längre och tyngre tåg (LTT). Lördag den 7 december kring 23-tiden avgick ett längre demonstrationståg med 25 vagnar istället för 18 vagnar från Grums till Sävenäs. Tåget drogs av två RC lok och var strax […]

,

SFL Mobile info

Read our latest newsletter about a new feature in SFLmobile. click on the link to open the newsletter. SFLmobile – Newsletter See our video or search for “ScandFibre – My wagons” on youtube. Want to see more videos from SFLmobile, go to: ScandFibre Youtube channel

Snabbare, längre och tyngre godståg Hallsberg-Malmö

Sedan 2004 har det varit känt att godstågens största tillåtna hastighet (sth) kan ökas med i huvudsak administrativa åtgärder, utan att påverka säkerheten. Efter djupa utredningar och praktiska tester ser det nu äntligen ut som att det kan bli verklighet. De sista testerna skedde med SFL tåg natten den 24 maj varvid man körde fram […]

Årets miljöpris 2018!

-“Med en drivkraft och stort engagemang har ScandFibre tagit en ledande roll i utvecklingen mot ett hållbart transportsystem.”

P4 Örebro 2016-08-25

Intervju med Mats Erkén angående svenska järnvägsnätet och dess kapacitet. -“Örebroföretagare kritiserar gammalt tågsystem”

,

Ägarförändringar i
ScandFibre Logistics AB

ScandFibre Logistics AB är ett transport- och logistikbolag som är specialiserat på järnvägstransporter för svensk skogsindustri. ScandFibre har ett internationellt järnvägsbaserat logistiksystem kallat Rail11. Genom god branschkännedom och välutvecklad logistik erbjuder ScandFibre kostnadseffektiva och miljövänliga järnvägslösningar för storskalig export av papper/kartong. Företaget erbjuder även andra delar av svensk industri att använda systemet för retur- och […]